لیست واحدهای پستی همکار شرکت صدر در ایران

لیست واحدهای پستی شرکت صدر شهرهای ایران

آدرستلفن نام مسئولشهراستان 
تبریز – خ ارتش جنوبی – اداره کل پست – ط همکف04135431006خانم میرزائیتبریزآذربایجان شرقی
بلوار باهنر – نبش خ سلطانی – ساختمان پست – ط 204433470440خانم علیزادهآذربایجان غربیآذربایجان غربی
اداره کل پست استان – میدان علی آباد – نرسیده به فلکه ی ججین – اداره کل ط اول
04533619714-16آقای حقیقتاردبیلاردبیل
شهرک صنعتی جی – مرکز مکانیزه پست اصفهان بعد از خ دوازدهم03135720356آقای فاتحیاصفهاناصفهان
کرج – بلوار طالقانی شمالی – بالاتر از میدان طالقانی – جنب فرمانداری – مرکز مکانیزه ی پست استان – ط همکف02632563259آقای نوریالبرزالبرز
بلوار بهشتی – اداره کل پست – ط همکف08432225353آقای الماسی ایلامایلام
بوشهر – چهار راه ولیعصر روبروی صدا و سیما – دفتر پست شهید عاشوری07733342874آقای مصدقبوشهربوشهر
شهر کرد – بلوار حافظ شمالی جنب شرکت مخابرات – اداره کل پست – ط دوم03833335157آقای سلیمیچهار محال بختیاریچهار محال بختیاری
ابتدای خ پاسداران – اداره کل پست – قسمت خرید اینترنتی – ط همکف05632236201آقای رساخراسان جنوبیخراسان جنوبی
خ شهید تولایی – اداره کل پست استان خراسان – ط دوم
05138016260آقای مریدخراسان رضویخراسان رضوی
بجنورد -چهار راه پست – ساختمان مرکزی پست خراسان – ط همکف
05832249678آقای هنرخواه
خراسان شمالی
خراسان شمالی
اهواز – خ فلسطین – اداره کل پست  – ط اول
06133367446آقای جمشید صفا
خوزستانخوزستان
میدان رسول – اداره کل پست – ط همکف
02433470025-350آقای آزادیزنجانزنجان
میدان امام رضا – اداره کل پست  – ط دوم
02333371648
آقای علیانسمنانسمنان
خ امداد – اداره کل پست – واحد کارشناسی – ط دوم05433220888
خانم میرزاییسیستان وبلوچستانسیستان وبلوچستان
بلوار مدرس – خ پست – اداره کل پست  – سالن 2
07137264361آقای فرحناک
فارسفارس
پونک – مجتمع ادارات – اداره کل پست  – ط همکف
02833696496آقای رجبی
قزوینقزوین
بلوار 15 خرداد – خ محتشم کاشانی – اداره کل پست  – ط همکف
02537789092خانم صالحقمقم
خ جانبازان – دفتر پستی شهید امین زاده
08733231289خانم دیبا نژاد
کردستانکردستان
بزرگراه شهید صدوقی – جنب پل را آهن – اداره کل پست  – ط همکف03432120060آقای شاهین
کرمان
کرمان
خ شریعتی – نرسیده به تقاطع لشکر – اداره ی کل پست  – ط همکف
08337270117آقای کرمی
کرمانشاهکرمانشاه
میدان استانداری – گلستان 15 – اداره کل پست  – ط همکف07433222603آقای مرتضوی
کهگیلویه و بویراحمدکهگیلویه و بویراحمد
خ مطهری – اداره کل پست – ط اول01732160048آقای بخشیگلستانگلستان
رشت – خ گلسار – اداره کل پست  – ط اول اتاق 10701333113259خانم شکریهگیلانگیلان
خرم آباد – خ رازی – نرسیده به بلوار 60 متری – اداره کل پست  – ط اول
06633300306خانم چیدانلرستانلرستان
ساری – میدان خزر – اداره کل پست  – ط همکف
01133254095-9آقای مظلومیمازندرانمازندران
اراک – خ هبکو – خ نواب صفوی – اداره کل پست – ط اول
08633401254آقای افشار
مرکزی
مرکزی
خ 17 شهریور شمالی – اداره کل پست استان – ط دوم07632222430خانم فرزین فر
هرمزگانهرمزگان
بلوار شهید همدانی – اداره کل پست  – ط همکف
08132569117آقای همتیانهمدانهمدان
بلوار نواب صفوی – اداره پست شهید صدوق
03536301002آقای دهقان
یزدیزد

لیست واحدهای پستی شرکت صدر در تهران

آدرستلفن نام مسئولمنطقهشهر
میدان رسالت – خ نیروی دریایی – اداره پست منطقه 16
02177275500خانم طالبی / آقای دهقانآبسردتهران
میدان رسالت – خ نیروی دریایی – اداره پست منطقه 16
02177275500خانم طالبی / آقای دهقانآبعلیتهران
میدان رسالت – خ نیروی دریایی – اداره پست منطقه 16
02177275500خانم طالبی / آقای دهقانارجمندتهران
میدان رسالت – خ نیروی دریایی – اداره پست منطقه 16
02177275500خانم طالبی / آقای دهقانبومهنتهران
میدان رسالت – خ نیروی دریایی – اداره پست منطقه 16
02177275500خانم طالبی / آقای دهقاندماوندتهران
میدان رسالت – خ نیروی دریایی – اداره پست منطقه 16
02177275500خانم طالبی / آقای دهقانرودهنتهران
میدان رسالت – خ نیروی دریایی – اداره پست منطقه 16
02177275500خانم طالبی / آقای دهقانفیروزکوهتهران
میدان رسالت – خ نیروی دریایی – اداره پست منطقه 16
02177275500خانم طالبی / آقای دهقانگیلاوندتهران
میدان رسالت – خ نیروی دریایی – اداره پست منطقه 16
02177275500خانم طالبی / آقای دهقانمنطقه 16 پستیتهران
میدان رسالت – خ نیروی دریایی – اداره پست منطقه 16
02177275500خانم طالبی / آقای دهقانپردیس
تهران
شهر ری – انتهای خ 24 متری – اداره پست منطقه 18 – ط اول – واحد کارشناسی – آقای صبوری
02155932974خانم سامی
پرندتهران
شهر ری – انتهای خ 24 متری – اداره پست منطقه 18 – ط اول – واحد کارشناسی – آقای صبوری
02155932974خانم سامی
پیشواتهران
شهر ری – انتهای خ 24 متری – اداره پست منطقه 18 – ط اول – واحد کارشناسی – آقای صبوری
02155932974خانم سامی
چهاردانگهتهران
شهر ری – انتهای خ 24 متری – اداره پست منطقه 18 – ط اول – واحد کارشناسی – آقای صبوری
02155932974خانم سامی
بهارستانتهران
شهر ری – انتهای خ 24 متری – اداره پست منطقه 18 – ط اول – واحد کارشناسی – آقای صبوری
02155932974خانم سامی
پاکدشتتهران
شهر ری – انتهای خ 24 متری – اداره پست منطقه 18 – ط اول – واحد کارشناسی – آقای صبوری
02155932974خانم سامی
اسلام شهرتهران
شهر ری – انتهای خ 24 متری – اداره پست منطقه 18 – ط اول – واحد کارشناسی – آقای صبوری
02155932974خانم سامی
احمدآباد مستوفیتهران
شهر ری – انتهای خ 24 متری – اداره پست منطقه 18 – ط اول – واحد کارشناسی – آقای صبوری
02155932974خانم سامی
رباط کریمتهران
شهر ری – انتهای خ 24 متری – اداره پست منطقه 18 – ط اول – واحد کارشناسی – آقای صبوری
02155932974خانم سامی
قرچکتهران
شهر ری – انتهای خ 24 متری – اداره پست منطقه 18 – ط اول – واحد کارشناسی – آقای صبوری
02155932974خانم سامی
گلستانتهران
شهر ری – انتهای خ 24 متری – اداره پست منطقه 18 – ط اول – واحد کارشناسی – آقای صبوری
02155932974خانم سامی
منطقه 18 پستی
تهران
شهر ری – انتهای خ 24 متری – اداره پست منطقه 18 – ط اول – واحد کارشناسی – آقای صبوری
02155932974خانم سامی
نسیم شهرتهران
شهر ری – انتهای خ 24 متری – اداره پست منطقه 18 – ط اول – واحد کارشناسی – آقای صبوری
02155932974خانم سامی
ورامینتهران
کارگر جنوبی چهار راه لشگر – اداره پست منطقه 13 – ط همکف02166404883آقای خادم-جباریمنطقه 13 پستیتهران
کارگر جنوبی چهار راه لشگر – اداره پست منطقه 13 – ط همکف02166486523آقای خادمسعیدآباد
تهران
کارگر جنوبی چهار راه لشگر – اداره پست منطقه 13 – ط همکف02166486523آقای خادمشاهدشهر
تهران
کارگر جنوبی چهار راه لشگر – اداره پست منطقه 13 – ط همکف02166486523آقای خادمشهرک اندیشه
تهران
کارگر جنوبی چهار راه لشگر – اداره پست منطقه 13 – ط همکف02166486523آقای خادمشهریارتهران
کارگر جنوبی چهار راه لشگر – اداره پست منطقه 13 – ط همکف02166486523آقای خادمصباشهرتهران
کارگر جنوبی چهار راه لشگر – اداره پست منطقه 13 – ط همکف02166486523آقای خادمنصیرآبادتهران
کارگر جنوبی چهار راه لشگر – اداره پست منطقه 13 – ط همکف02166486523آقای خادموحیدیهتهران
شهرک غرب – خ ایوانکی – نبش وزارت بهداشت – اداره پست منطقه 1402188361117آقای زنوسمنطقه 14 پستیتهران
شهرک غرب – خ ایوانکی – نبش وزارت بهداشت – اداره پست منطقه 1402188361117آقای صادقیانشهرقدستهران
شهرک غرب – خ ایوانکی – نبش وزارت بهداشت – اداره پست منطقه 1402188361117آقای صادقیانملاردتهران
بازار 15 خرداد – روبروی بازار آهنگران – اداره ی پست منطقه 1102133908090آقای محمدیمنطقه 11 پستیتهران
خ مفتح – تقاطع مطهری – روبروی دانشکده الاهیات – اداره پست منطقه 15 – ط اول02188743600آقای جلالیمنطقه 15 پستیتهران
پیروزی – خ نبرد جنوبی – بلوار شهید ده حقی – خ کوثر – اداره پست منطقه 15
02133026015آقای صالحمنطقه 17 پستیتهران
خ شریعتی – چهار راه صدر – اداره پست منطقه 19
02122633526آقای پارسا
منطقه 19 پستیتهران
خ شریعتی – چهار راه صدر – اداره پست منطقه 19
2122633526آقای پارسالواسانتهران

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *